Rovaniemen Autoteknillinen Yhdistys ry

Toimintaan mukaan ja jäseneksi...

Varsinainen jäsen

Hallitus ottaa hakemuksen perusteella yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi auto-, työkone ja kuljetusalalla toimivia insinöörejä, teknikoita, opettajia, upreejeja sekä muita alojen esimies- tai vastaavissa tehtävissä toimivia henkilöitä, jotka sitoutuvat noudattamaan Rovaniemen Autoteknillisen yhdistyksen ja Suomen Autoteknillisen Liitto ry:n sääntöjä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Kannatusjäsen

Yhdistyksen hallitus voi ottaa kannatusjäseneksi yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, mikäli yhdistyksen tai yhteisön säännöt ovat sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa.

Kannatusjäsenmaksu on etuihin nähden erittäin edullinen, vain 200 € / vuosi. Kannatusjäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä hallituksen puheenjohtajan ja/tai jäseneen tai täyttämällä yrityksen tiedot Palaute-lomakkeeseen. Kannatusjäsen saa seuraavat edut:

Ilmaisen Suomen Autolehden vuosikerran, lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Lehti on Suomen autoalan johtava ammattijulkaisu, se kertoo mm. alan kehityssuunnista ja muutoksista (lehden normaali vuosikerran tilaushinta on 65 €/vsk.)

Alennuksen koko henkilökunnalleen Suomen Autoteknillisen Liiton organisoimista alan erikoiskoulutuksista, sekä Autoalan Koulutuskeskuksen ja AKL:n yhteisesti järjestämistä koulutustilaisuuksista. Alennuksen määrä vaihtelee koulutuksittain (n. 10 - 15 %).

Oman logon ja siitä linkin omille sivuilleen RoATY:n nettisivulle. Alennuksia autoalan erikoiskirjallisuudesta, ks. www.autoalankoulutuskeskus.fi . Satl:n autoalan valtakunnallisen yhteistyöverkoston, yli 6000 jäsentä.

Opiskelijajäsen

Hallitus voi ottaa yhdistykseen myös opiskelijajäseniä, jotka ovat teknillisen oppilaitoksen (AMK), -korkeakoulun tai vastaavan oppilaitoksen auto-, työkone- tai kuljetustekniikan opiskelijoita.

Jäsenetuja

Yksi jäsenyyteen liittyvistä eduista on Suomen Autolehti. Jäsen saa myös alennusta Autoalan Kolutuskeskuksen järjetämistä kursseista. Osallistumalla toimintaan tutustuu muihin alalla toimiviin ja vaikuttaviin henkilöihin ja tahoihin. Vierailuilla ja tutustumismatkoilla päsee tutustumaan moniin mielenkiinotoisiin kohteisiin autoalan lisäksi muillakin aloilla. Jos olet kiinnostunut jäsenyydestä Ota yhteyttä "Palaute"-sivujen tai jäsenhankinnasta vastaavien Eero Aula ja Lauri Saarelainen kautta.

Ja täältä lisää jäseninfoa