Rovaniemen Autoteknillinen Yhdistys ry

09.08.2019 - SATL:n Pohjoisen piirin Piirikokous ja Kelekkamessut

Liittomme SATL:n Pohojosen piirin kokkous järijestethän yhistyksemme RoAty toimesta 2.-3.11.2019 Kelekkamessujen kanssa samana wiikonloppuna. Yhistyksemme järijestellee kokkouksele puitheet Leirikarissa, jotaki 50 km kemijokiwartta wastawirthan Kemijokiwartta Rowaniemeltä. Iltapäiwä, ilta, yö ja seuraawa aamupäiwä kuluwat taphaukhsen aikaa. Lissää infoa tullee, ku aika lähenee. Warakkaapa aika kalenterhin, harwinaista herkkuwa onpi nytten tarijola Yhistykseltämme. Pohojosen piihriin kuuluwat etelästä käsin alakain Laaksojen yhistys, sitte Kajjaanin, Oulun, Länsipohjan ja Rovaniemen yhistykset. Soankylä on yhistetty Rowaniehmen. Jäikhän joku poies? Terv eaa 

Sorry wain, ko harijottelen kirijotuksissani  kotiseutumme murtheita. Saattaapi olla sanomista, mutta sanokaa jos on!