Rovaniemen Autoteknillinen Yhdistys ry

14.02.2020 - Vuosikokous

Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 21. helmikuuta 2020 Rovaniemen kansalaistalolla os. Rovakatu 23 alkaen kello 1800.  Päätetään sääntömääräisten asioitten lisäksi varojen sijoitusvaltuuksista. Muista asioista keskustellaan.

 

 

Esityslistan asiat, kopiona. Kopiointi ei totellut asettelua, Sorry, kokkeile linkkiä ??

VUOSIKOKOUS 2020 Aika: 21.2.2020 klo 18.00 Paikka: Rovaniemen kansalaistalo, Rovakatu 23 Kokouksen avaus Todetaan läsnäolijat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Vahvistetaan kokouksen työjärjestys Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille Vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, toiminnantarkastajan sekä muiden toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2020. Käsitellään toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja päätetään seuraavan vuoden 2021 kannatus-, liittymis- ja jäsenmaksun suuruus. Käsitellään sijoitusvaltuuksien myöntäminen hallitukselle. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle muut hallituksen jäsenet Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Valitaan edustajat SATL:n liittokokoukseen Palkitsemiset Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen

Hallitus, psta Eero Aula

21.10.2019 - Pohjoisen Piirin Piirikokous ja Pikkujoulut 2.-3.11.2019 Leirikarissa

Pidämme piirikokouksen ohessa vielä "parreemmat pirot", "tuplapikkujoulut", kun viime vuoden pj jätettiin viettämättä, säästettiin ja sovittiin jo silloin, että siirretään tähän suurempaan tapahtumaan. 

SATL:n Pohjoiseen piiriin kuuluvat RoATY:n ohella etelästä lukien yhdistykset Laaksoista, Kajaanista, Oulusta ja Länsi-Pohjasta. Sodankylän yhdistys on fuusioitu Rovaniemen yhdistykseen. Saamme näin juhliimme wieraampaakin werta. Liitosta tapahtumaan osallistuvat toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi ja Liiton puheenjohtaja  Kari Kaihonen.

Infoa Leirikarista tästä linkistä. Tilaisuus on tarkoitettu yhdistyksemme jäsinille. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Tarjoiluista ja majoituksesta on osallistujilla omavastuuosuus 20 €/jäsen. Ilmoittauminen tapahtuu maksamalla tämä summa yhdistyksemme tilille FI34 1134 3000 1422 90 26.10.2019 mennessä. Majoittumiseen makuupussi tai vastaava ja saunapyyhkeet. Infoa täydennetään tarvittaessa lähiaikana.

Terwetuloa sankoin joukoin arwoisat jäsenemme!

Hallituksen puolesta

Eero Aula

Lapin Kansassa ilmoitus tästä la 18.10.2019

24.09.2019 - Pohjoisen piirin piirikokous 2-3.11.209 Kutsu

Kutsu Rovaniemen Autoteknillinen Yhdistys ry järjestää SATL:n Pohjoisen piirin piirikokouksen Rovaniemellä 2.-3.11.2019.

Kokousvieraillamme on mahdollisuus tutustua samaan aikaan järjestettävään Kelekkamessuun. Varaa aika kalenterissasi !

Ilmoitamme tapahtuman aikataulun ja ohjelman myöhemmin. Alustava arvio osallistujien määrästä helpottaisi järjestelyjä.

Tervetuloa Rovaniemen Autoteknillinen Yhdistys ry

psta Jorma Paavilainen

Tiedoksi: Rovaniemen Autoteknillinen Yhdistys ry:n hallitus

09.08.2019 - SATL:n Pohjoisen piirin Piirikokous ja Kelekkamessut

Liittomme SATL:n Pohojosen piirin kokkous järijestethän yhistyksemme RoAty toimesta 2.-3.11.2019 Kelekkamessujen kanssa samana wiikonloppuna. Yhistyksemme järijestellee kokkouksele puitheet Leirikarissa, jotaki 50 km kemijokiwartta wastawirthan Kemijokiwartta Rowaniemeltä. Iltapäiwä, ilta, yö ja seuraawa aamupäiwä kuluwat taphaukhsen aikaa. Lissää infoa tullee, ku aika lähenee. Warakkaapa aika kalenterhin, harwinaista herkkuwa onpi nytten tarijola Yhistykseltämme. Pohojosen piihriin kuuluwat etelästä käsin alakain Laaksojen yhistys, sitte Kajjaanin, Oulun, Länsipohjan ja Rovaniemen yhistykset. Soankylä on yhistetty Rowaniehmen. Jäikhän joku poies? Terv eaa 

Sorry wain, ko harijottelen kirijotuksissani  kotiseutumme murtheita. Saattaapi olla sanomista, mutta sanokaa jos on!

19.03.2019 - Liittokokouksesta 2019 Salossa

 

Toimiston tiedote

Liiton uuden puheenjohtajan Kari Kaihosen tervehdys

<< Edelliset   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9